Билетни центровеДежурен телефон за спешни случаи 7:00 - 20:30 ч.: +359892207339, +35928133233