Във връзка със създалата се извънредна обстановка "Арда-Тур" уведомява клиентите си, че преустановява извършването на превози по всички международни и вътрешни линии до второ нареждане.