Bus from Kusadasi

Destinations from KusadasiDirect lines to


Upcoming departures / arrivals Kusadasi

time line Direction

Saturday, 03 December 2022
16:00 7701 Blagoevgrad

Sunday, 04 December 2022

time line Direction

Friday, 02 December 2022
07:00 7700 Blagoevgrad
07:55 7700 Blagoevgrad

Saturday, 03 December 2022
07:00 7700 Blagoevgrad
07:55 7700 Blagoevgrad

Station in Kusadasi

  • Iki Cesmelik
    Kusadasi