Ticket Center - Kavalabus departure from
Mitropolitou Chrysostomou 4 STR, 65403,Kavala, Greece